Menu
Menu

El Viver de Comunicació és una iniciativa impulsada pel Servei d’Acció Comunitària (SAC) de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb Quepo i diverses organitzacions de la ciutat. Impulsem el Viver de Comunicació amb la voluntat d’enfortir el treball comunitari i el teixit associatiu de Barcelona des de la comunicació.

Ho farem a partir de tres eixos d’acció: una sèrie d’itineraris formatius sobre comunicació; obrint espais per al diàleg entre associacions (i d’aquestes amb les institucions); i desenvolupant instruments que siguin útils al conjunt de les organitzacions de la ciutat. Participa-hi!

Empoderament
amb l’autodiagnosi

Inscripcions tancades! Les places ja estàn cobertes!

Cada entitat és com un ecosistema: les persones
i les seves diferents àrees s'interrelacionen
dinàmicament. Analitzant els potencials
i necessitats de l'entitat podrem veure com la
comunicació pot servir per enfortir l'associació.

Les bases de la
comunicació associativa

Inscripcions tancades! Les places ja estàn cobertes!

En aquesta sessió treballarem els elements
bàsics per a la comunicació de l’entitat, que ens
permetran portar a terme un pla de comunicació.

La comunicació
interna

Inscripcions tancades! Les places ja estàn cobertes!

La vida interna de la nostra associació es nodreix
de la comunicació: als equips, les assemblees,
als acords, la comunicació és clau.
Aprenguem tècniques per fer-ho millor!

La comunicació externa:
enfortint la nostra xarxa social

Inscripcions tancades! Les places ja estàn cobertes!

La comunicació pot ajudar-nos a enfortir les
relacions amb aquells actors amb qui
transformem col·lectivament. Teixint comunitat.

* Totes les sessions es duran a terme de 17:30h a 20:30h en el lloc i dia indicats.

Les opcions i espais es poden creuar, per tant no és imprescindible que seguiu tot l’itinerari en el mateix espai. Us recomanem, sempre que us sigui possible, seguir el recorregut de l’itinerari proposat amb les quatre sessions.

Instagram

Facebook