Menu
Menu

Generem diàleg
i xarxa empoderadors

Obrim espais de diàleg dins el
teixit associatiu per a trobar
sinèrgies i treballar les
necessitats i potencials de les
associacions i moviments.
Co-produïm el Viver amb entitats i Ajuntament.

Posem instruments
potents a l'abast

El Decidim pot ser una eina
per les nostres entitats?
Packs pedagògics sobre les
sessions d'aprenentatge

Instagram

Facebook